Flamenkový spev - EL CANTE

El cante je základným pilierom flamenca a najviac ceneným prejavom flamenkovej kultúry. Je nesmierne ťažké, lebo je ovplyvnené arabským a sefardským frázovaním a černošskou rytmikou dovezenou z Latinskej Ameriky. Okrem farruky, ktorá môže byť sprevádzaná len gitarou, sprevádza el cante všetky ostatné flamenkové tance, dáva im základné frázovanie ale aj ďalšie rytmické motivácie. Veď synonymom samotného flamenka je polyrytmika. Preto sa spev a tanec vo flamenku navzájom prepletajú, odpovedajú si, protirečia si a vytvárajú spolu  so sporievodom potleskov (palmas) a gitarovou hrou jedinečnú súhru podobnú symfónii. Spevácky sprievod tanca nadobudol vo flamenku unikátne rozmery a tanec bez spevu sa nedá pochopiť.

Renata Gitana vyučuje tanec so sprievodom spevu, jej profesormi boli skvelí Jerezania El Londro a  El Gamba de Jerez