El Moro opäť v Kafe Scherz a rovno na Valentína

05.02.2017 22:38

El Moro - bratislavská hudobno-tanečná skupina, zahrá, zaspieva a zatancuje  nové skladby zo západného Balkánu, kreolské valčíky z Peru aj v tradičnej aj džezovej podobe, ako aj svoj osvedčený repertoár - tradičné andalúzske flamenco.

Gitara, buzuki - Oliver Kováč
Cajón, gitara - Miroslav Nikulin
Spev, tanec - Renata Gitana
Tanec, palmas - Dáša Toporczerová

 


Stredomorské kultúry prekvitali po tisícročia v oblasti okolo Stredozemného mora. Unikátnou je v tomto priestore španielska kultúra, ktorá do seba vstrebala okrem iberských aj sefardské, maurské a cigánske vplyvy. Po prenesení Latinskej Ameriky sa zmiešala s pôvodnými indiánskymi a černošskými vplyvmi, aby tak vznikli mnohopočetné podoby kreolskej kultúry.  Významným strediskom kreolskej hudobnej tradície boli mestá na pobreží Peru, ktoré boli najvýznamnejšími prístavmi v celej Latinskej Amerike. Kým na kompozícii peruánskych valčíkov je silne cítiť taliansku a španielsku tradíciu, černošskí prístavní robotníci ich nesmierne obohatili po rytmickej stránke, andskí Indiáni zas melancholickou melodikou.
Ďalším významným  stredomorským kultúrnym ohniskom bolo staroveké Macedónsko, ktoré od raného stredoveku prešlo byzantským a  osmanským obdobím  a viackrát tak nasalo, podobne ako Španielsko, orientálne vplyvy. Macedónska hudba je považovaná za perlu na Balkáne vďaka rytmickej bohatosti (nepravidelné takty 7/8, 9/8, 11/8 ), ako aj poetickým textom a nežnej melodike.