Kurzy tanca flamenco

Tanec flamenco je výnimočným spojením rytmu, pohybu, emócií, telesných a duchovných schopností a intuície. Tanec flamenco možno rozvíjať v akomkoľvek veku, pričom pozitívne vplýva nielen na koordináciu a motoriku, ale aj na udržiavanie mentálnej sviežosti vo vyššom veku. Flamenco posilňuje schopnosť koncentrácie a  nepravidelné (bodkované) rytmy  pôsobia liečivo na stresom ovplyvnenú psychiku, ako to už  dávno vedia staré národy.  Na kurzoch tanca flamenco sa naučíte okrem tanca aj rytmus minimálne do takej miery, akou ho používajú džezmeni.

Flamenco stredne pokročilí

V utorky od 20 00 do 21 30  hod. v sále č. 2 na 2.poschodí v Apolloklube , kurz potrvá od 15.januára  do 2.apríla 2019, je to spolu 12 lekcií. 
Témy: Tarantos, Siguiriyas, opakovanie Soleá por bulerías.

Prihlasujte sa na  frygia.zdruzenie@gmail.com, prípadne na 0948 962 963.

Flamenco mierne pokročilí II

V  stredy od 18 30 do 20.00  hod. v sále č. 2 na 2.poschodí v Apolloklube , kurz potrvá od 9.januára do 27.marca 2019., je to spolu 12 lekcií. 
Témy: základné techniky - točky (vuelta quebrada), zapateado (techniky golpe, punta, planta, tacón v typických kombináciách na 3-dobý, 4-dobý, 6-dobý a 12-dobý takt, braceo, remates do tanca.
Choreografia:  Alegrías: dokončenie escobilly, contratiempi a  napojenie na bulerías de Cádiz
- opakovanie fiestový bulerías, fiestové tangos
Palmas - tlieskanie, rozvoj rytmiky v typických 12-dobých taktoch, tempo, protirytmy, vzájomné sprevádzanie.
Prihlasujte sa na  frygia.zdruzenie@gmail.com, prípadne na 0948 962 963.

Flamenco mierne pokročilí II B

Vo štvrtky  od 18 00 do 19 15  hod. v sále č. 2 na 2.poschodí v Apolloklube , kurz potrvá od 10.januára do 28.marca 2019.
Témy: základné techniky -  zapateado (techniky golpe, punta, planta, tacón v typických kombináciách na 3-dobý, 4-dobý, 6-dobý a 12-dobý takt, braceo (práca rúk a vršku tela), remates do tanca.
Choreografia:  Bulerías por fiesta, contratiempi, Tangos
Palmas - tlieskanie, rozvoj rytmiky v typických 12-dobých taktoch, tempo, protirytmy, vzájomné sprevádzanie.
Prihlasujte sa na  frygia.zdruzenie@gmail.com, prípadne na 0948 962 963.

Lektorka Renata Gitana

Absolvovala kurzy tanca flamenco u Lidie Valle, Felipa Mata, Carmen Cortés, Angelity Gómez, Manuely Ríos, ďalej s uznaním absolvovala kurzy spevu flamenco u El Londra a Gambu de Jerez a flamencovej gitary u Michele Iaccarina. Spieva aj najpôvodnejšie flamenco, tzv. cante jondo. Balkánsku kultúru nasala v prostredí balkánskych hudobníkov vo Viedni, ale aj počas početných ciest na západný Balkán (Bosna, Macedónsko).
Tanečne spolupracovala so sólistkou Opery SND Jitkou Sapara-Fischerovou (opera Carmen, 2002), ako aj s inými umelcami, externe vyučuje na VŚMU, ako aj vedie vlastné kurzy a workshopy. V tanci má svoj vlastný rukopis, ktorý nie je derivátom štýlu jej pedagógov. Flamenco tancuje aj s vlečkou (bata de cola), čo je považované za technické majstrovstvo.
Spevácky sprevádzala flamenco tanečnice Libušu Bachratú a Mirku Hardošovú.
V r.2010 spolupracovala na televíznej  komédii Olé zápražka rómskeho režiséra Doda Banyáka: bola autorkou choreografie, koučovala protagonistov hlavných postáv (Juraj Mokrý a Michaela Majerníková), tancovala vedľajšiu postavu v jednej zo scén a robila hlavnej hrdinke dablérku.

Externe pedagogicky pôsobila na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Kurzy spevu flamenco

Renata Gitana dáva individuálne hodiny spevu flamenco, dá sa vyučovať aj cez Skype. Prihláste sa na frygia.zdruzenie@gmail.com

Lektorka Renata Gitana

S uznaním absolvovala kurzy spevu flamenco u El LondraGambu de Jerez (Davida Morána). Spieva aj najpôvodnejšie flamenco, tzv. cante jondo. Flamenkový spev je podstatný na pochopenie tanca flamenco, lebo mu dáva základné frázovanie, rytmus. Okrem flamenca spieva aj latinskoamerickú hudbu (valses criollos) a balkánske rytmy (Macedónsko, Bulharsko).

Kurzy rytmiky

Väčšina flamencových rytmov je dvanásťdobá a človek má spočiatku čo robiť aby sa v nich nestratil. Na hodinách sa naučíme rozoznávať jednotlivé "palos" flamenca, orientovať sa v speve, ktoré je pre tanečníkov absolútne nevyhnutný.

Lektorka Renata Gitana, tanečnica choreografka, speváčka flamenca. Absolvovala kurzy tanca flamenco u Lidie Valle, Felipa Mata, Carmen Cortés, Angelity Gómez, Manuely Ríos, ďalej s uznaním absolvovala kurzy spevu flamenco u El Londra Gambu de Jerez (Davida Morána) . Spieva aj najpôvodnejšie flamenco, tzv. cante jondo. Flamenkový spev je podstatný na pochopenie tanca flamenco, lebo mu dáva základné frázovanie, rytmus, ako aj umožňuje dramatickú výstavbu dlhších diel (baile por soleá).